תזמורת חסידית, תזמורת לחתונות "קול מצהלות" - תמונות מחתונות ואירועים שונים